Fortsättningskurs

Fortsättningskursen tar vid där grundkursen slutade. Tonvikten på träningen kommer att vara att arbeta med sin hund lös så långt det möjligt går.

Fortsättningskursen tar vid där grundkursen slutade. Den är på 4 tillfällen 2h/gång. Tonvikten på träningen kommer att vara att arbeta med sin hund lös så långt det möjligt går. Med större, mer krävande och kraftigare retningar i ett högre tempo. Målet med kursen är att fördjupa sina
kunskaper, förbättra sin kontakt, dialog och relation med sin hund. Kursen är öppen för alla som tränat tidigare för mig eller någon annan
Jeppe Stridh inspirerad instruktör.

Till hjälp har jag duktiga hjälpinstruktörer som stöttar upp för att vi ska kunna just ge den hjälp just du behöver.

Kontakt
Kontakta Oss
Förnamn och efternamn
Vänligast ange vilken hundras det gäller